Truyện tranh Tam quốc hài (4): Sự tích Bát xà mâu

19/07/2018 03:31:55

Bát xà mâu, vũ khí bá đạo giúp Trương Phi tung hoành trận mạc được ra đời trong hoàn cảnh rất... nín cười.