Trách ai bây giờ, chỉ biết trách... "định mệnh"

18/03/2018 09:48:02

Chỉ khi rơi vào những trường hợp này rồi bạn mới hiểu được thế nào là “lỗi do định mệnh“.