Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: 2015 - một năm hứa hẹn nhiều thành tích

24/02/2015 11:44:50

Nhiều năm qua, công tác thanh tra xây dựng đã góp phần không nhỏ trong công tác quản lý hoạt động xây dựng. Quá trình phát triển lực lượng, đội ngũ cán bộ thanh tra đã dần lớn mạnh và sẵn sàng tâm thế với nhiều nhiệm vụ mới, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành rất được chú trọng trong năm 2015.

Năm 2014, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị, quản lý sử dụng nhà, quản lý trật tự xây dựng đã được thực hiện thường xuyên và đi vào nề nếp. Hệ thống tổ chức của lực lượng thanh tra xây dựng các quận, huyện, thị xã tiếp tục được củng cố và từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về xây dựng. Đặc biệt sau khi Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra chuyên ngành Xây dựng được ban hành, UBND TP Hà Nội đã ban hành hai Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 về kiện toàn cơ cấu tổ chức hoạt động và Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng Hà Nội với UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn đã tạo ra một bước ngoặt lớn về tổ chức và hoạt động của lực lượng Thanh tra xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Được sự quan tâm, sự chỉ đạo thường xuyên của UBND TP, Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra TP, Sở Xây dựng Hà Nội và UBND quận, huyện, Sở, Ngành, mặc dù có những hạn chế nhất định nhưng toàn thể cán bộ công chức và lao động hợp đồng cơ quan Thanh tra Sở đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn chụp ảnh lưu niệm với Thanh tra Sở Xây dựng

Hiện nay, Thanh tra Sở gồm 4 phòng nghiệp vụ, 2 Đội Thanh tra chuyên ngành, 30 Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã, với tổng số cán bộ công chức là 1.572 người hoạt động theo quy chế tổ chức được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định 324/QĐ-TTr ngày 15/01/2014 và Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND TP.

Năm 2014 vừa qua, TP lựa chọn là “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”; Thanh tra Sở nhận thức đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 nên đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường. Kết quả trong các đợt ra quân đã thanh thải bỏ được 2,8 triệu mét dây trên 2.027 cột, tương đương hơn 66 nghìn mét đường tại 90 tuyến phố. Đã cưỡng chế 4.072 mái che, mái vẩy; 3.496 biển quảng cáo, băng rôn cùng với hơn 1 nghìn lều, lán, bục, bệ, chậu cảnh… xử lý 100 điểm kinh doanh VLXD, rửa xe; thu giữ 5.533 tờ rơi, biển quảng cáo và hàng ngàn vật dụng kinh doanh vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm lấn chiếm vườn hoa, công viên, thảm cỏ. Ngoài ra còn tổ chức kiểm tra 595 công trình, dự án đầu tư xây dựng trên toàn địa bàn TP, nhìn chung đã hoàn thành tốt Kế hoạch số 6459/KH-SXD ngày 29/8/2014 của Sở Xây dựng.

Thanh tra chuyên ngành là nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội trong năm 2015

So với năm 2013, số công trình xây dựng được kiểm tra tăng 40%, số vụ việc vi phạm giảm 13%. Kết quả, trong năm qua các Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 16.619 công trình, lập hồ sơ vi phạm 1.490 trường hợp. Đặc biệt 100% các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đều bị lực lượng Thanh tra xây dựng thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm làm căn cứ đề xuất biện pháp xử lý và được chuyển đến UBND các cấp để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Cũng trong năm qua, lực lượng Thanh tra xây dựng đã ban hành 721 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 5 tỷ đồng. Về công tác xử phạt vi phạm hành chính có 12 quận đã áp dụng nâng mức xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm được quy định tại Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND TP.

Cũng trong năm 2014, Thanh tra Sở đã thực hiện 41 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đảm bảo nội dung và quy trình theo quy định. Trong đó thực hiện 43 cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng, sản xuất khai thác và kinh doanh VLXD, với tổng số tiền xử phạt, thu hồi về ngân sách gần 4 tỷ đồng.

Để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng; Thanh tra Sở đã kiểm tra công vụ tại 8 đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng và 6 Đội Thanh tra xây dựng trực thuộc Thanh tra Sở; thanh tra phòng chống tham nhũng tại 3 đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị nêu trên đã giúp Giám đốc Sở kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế tại các đơn vị được kiểm tra, không để xảy ra các sai phạm trong quản lý của ngành.

Đội Thanh tra xây dựng Q. Cầu Giấy xử lý một vụ vi phạm TTXD trên đường Trần Kim Xuyến.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014, sang năm 2015, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Theo đó sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục, đẩy mạnh thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị-2015”; tranh thủ sự chỉ đạo điều hành của UBND các quận, huyện, thị xã, tăng cường chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cán bộ và hiệu quả hoạt động quản lý trật tự xây dựng đối với các Đội Thanh tra xây dựng địa bàn. Ngoài ra còn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành theo Điều 11 của Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và tập trung thanh tra trong lĩnh vực quản lý vận hành, bố trí nhà tái định cư trên địa bàn TP.