Rút vốn, thay thế nhà thầu làm nghẽn giải ngân đầu tư công

07/07/2016 07:52:41

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải có chế tài xử lý nghiêm với các trường hợp chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có buổi làm việc ngày 6/7 với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, 5 tháng đầu năm, khối lượng thực hiện vốn đầu tư công đạt gần 88.000 tỷ đồng (đạt 34,9% kế hoạch). Trong đó, số vốn giải ngân gần 82.000 tỷ đồng, chỉ đạt 32,6% so với kế hoạch đặt ra.


Đánh giá về kết quả chỉ bằng 1/3 so với kế hoạch được giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn phê bình và yêu cầu từng bộ, ngành phải rà soát, kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ phụ trách lĩnh vực này. “Phải có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm trễ trong giải ngân, như rút vốn, thay thế nhà thầu không đáp ứng yêu cầu”, Thủ tướng kiên quyết.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ gây cản trợ giải ngân vốn đầu tư công

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh quyết tâm giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2016 đúng hạn, nhất là vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ODA, để góp phần hoàn thành kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề năm 2016.

“Phải coi công tác giải ngân là một nhiệm vụ “nóng”, không thể để tình trạng chậm trễ như hiện nay”, ông lưu ý.

Do đó, Thủ tướng chỉ đạo phải giải quyết nhanh thủ tục giao vốn trên tinh thần hậu kiểm, yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư, đơn vị thi công nâng cao tinh thần trách nhiệm trước pháp luật. Từng bộ, ngành phải sửa các thủ tục rườm rà, phức tạp, phải sớm giao hết số vốn theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, các cơ quan cần phối hợp tốt để giải quyết nhanh các thủ tục, nhất là các thủ tục về giải ngân vốn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông cũng yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016 với các giải pháp cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng bộ, sớm trình Thủ tướng ký ban hành vào tuần sau để triển khai ngay.