Những ước mơ đẹp về một tương lai tươi sáng.

19/09/2016 10:26:40

Trên chặng đường của mình, hành trình học bổng Colgate đã được gặp gỡ, được lắng nghe những câu chuyện về những ước mơ tốt đẹp của các bạn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước.