Nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng bị kỷ luật cảnh cáo

14/11/2017 06:08:52

Tại kỳ họp 19 từ ngày 7-9/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Thế Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Theo đó, UBKT Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và ông  Phạm Thế Dũng như đã kết luận tại Kỳ họp 17 của UBKT Trung ương.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng

UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của ông  Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, để lại nhiều hậu quả khó khắc phục, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông  Phạm Thế Dũng. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 theo thẩm quyền.