Kiểm tra lưu hành, quảng cáo Thực phẩm chức năng VH- Nanocurcumin

15/09/2016 01:40:49

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không mua, không sử dụng sản phẩm Thực phẩm chức năng VH- Nanocurcumin của Công ty cổ phần hoá thực vật VH-Việt Nam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP".

Theo thông tin từ Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 26/11, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản số 3058/ATTP-TTr gửi Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố yêu cầu.


Công văn yêu cầu: "Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP trên địa bàn, chú trọng việc phân phối và quảng cáo sản phẩm này bằng hình thức bán hàng đa cấp. Quá trình thanh tra, kiểm tra cần có sự phối hợp liên ngành, nếu phát hiện vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm và thực hiện công khai và thực hiện đúng quy định bao gồm cả việc thu hồi tiêu huỷ sản phẩm , trường hợp có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra.


Cơ quan chức năng tích cực kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp.


Theo NTD