Khi bạn nhận ra "đời không như mơ"

20/03/2018 12:04:43

Cuộc đời không dễ dàng như bạn nghĩ vậy đâu, việc người ta làm được không có nghĩa là bạn cũng thành công.