Hai bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức mới to gấp 10 lần viện cũ

22/10/2018 12:24:16

So bệnh viện cũ, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai lớn gấp 4 lần và bệnh viện Việt Đức lớn gấp 10 lần.