Hà Nội: Duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm

13/05/2016 02:43:41

Hà Nội: Duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm

Theo đó, khu đất nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích khoảng 41,693ha, với quy mô dân số khoảng 8.900 người, thuộc địa gới hành chính phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.

Khu đất có phía Bắc giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang 24m; phía Nam giáp khu vực dân cư, đất nông nghiệp của phường Phú Lương và dự án đầu tư khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Đống Đanh, Đồng Cộc; phía Đông giáp KĐT Thanh Hà-Cienco 5; phía Tây giáp khu đất dịch vụ thôn Văn Nội và khu vực đất nông nghiệp phường Phú Lương.


Quy hoạch nhằm xây dựng KĐTM hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân khu vực; tạo lập bổ sung quỹ nhà ở, trường học… cho thành phố và khu vực.
Về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định chức năng sử dụng đất cho các khu đất kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng ô đất, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, đồng bộ, hiện đại phù hợp Quy hoạch phân khu đô thị S4 được duyệt, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có liên quan đảm bảo gắn kết, hài hòa với các dự án đầu tư lân cận.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được nghiên cứu khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị S4. Đề xuất các Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Quốc Bình