Giải ngân FDI 6 tháng đầu năm đạt 7.25 tỷ đồng, tăng 15.1%

02/07/2016 09:22:22

Cục Đầu tư Nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2016 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11.3 tỷ USD, tăng 105.4% so với cùng kỳ năm 2015.

Về vốn thực hiện, tính đến ngày 20/06/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7.25 tỷ USD, tăng 15.1% so với cùng kỳ.

Tình hình xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 58.6 tỷ USD, tăng 6.9% và chiếm 71.2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 57.4 tỷ USD, tăng 9.1% so với cùng kỳ và chiếm 69.8% kim ngạch xuất khẩu. Còn nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tính trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 47.3 tỷ USD, bằng 98.2% so với cùng kỳ và chiếm 58.6% kim ngạch nhập khẩu. Như vậy, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2016, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 11.3 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 10.1 tỷ USD không kể dầu thô.

Cũng theo số liệu của hệ thống thông tin về Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/06/2016 cả nước có 1,145 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 7.5 tỷ USD, tăng 95.3% so với cùng kỳ năm 2015. Đến 20/06/2016, có 535 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3.8 tỷ USD, tăng 129%.Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11.3 tỷ USD, tăng 105.4%.

Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 488 dự án đầu tư đăng ký mới và 405 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 8.1 tỷ USD, chiếm 71.4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 25 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 604.8 triệu USD, chiếm 5.3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2016 có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3.99 tỷ USD, chiếm 35.4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Nhật Bản đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1.3 tỷ USD, chiếm 10.8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Xét về địa bàn đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2016 các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh thành phố, trong đó Hải Phòng là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 22 dự án cấp mới và 17 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1.7 tỷ USD, chiếm 15.4% tổng vốn đầu tư. Hà Nội đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1.6 tỷ USD, chiếm 14.5%. Tiếp theo là Bình Dương, Đồng Nai với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1.1tỷ USD và 929 triệu USD.

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2016 đã một số dự án lớn được cấp phép tiêu biểu là Dự án LG Display Hải Phòng, cấp phép ngày 15/4/2016, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.5 tỷ USD do LG Display co.,ltd (Hàn Quốc) đầu tư; Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung, tổng vốn đầu tư đăng ký 300 triệu USD, do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Dự án nhà máy điện gió Hàn Quốc Trà Vinh (giai đoạn 2), tổng vốn đầu tư đăng ký 247.6 triệu USD.../.