Đừng nghĩ điện thoại cơ bản đã hết thời!

11/01/2019 09:32:07

Hiện nay, các dòng điện thoại thông minh như iPhone, Android với những tính năng phong phú đang thống trị thị trường thế giới.