Đoàn xế cổ Hà Nội vượt 400 km gặp xe 'độc' đến từ Anh

13/03/2018 06:39:00

Lần đầu tiên những người yêu xe cổ kết hợp thành đoàn tiến về Hạ Long giao lưu với Hội những người yêu xe cổ đến từ Anh Quốc.