"Đồ cũ" của người này là sự thèm khát của người khác

20/03/2018 05:29:40

Trong cuộc sống có những thứ là "đồ bỏ" của người này nhưng lại là sự "thèm khát" với người khác.