Điểm thi Hòa Bình có sự khác biệt với cả nước

19/07/2018 04:37:56

Cùng với Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình nằm trong nhóm xếp cuối cùng trong 63 tỉnh thành về xếp hạng điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018. Điểm môn Toán, Lý, Hóa của Hòa Bình cũng cao bất thường


- Theo phân tích GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Australia) cũng có sự khác biệt trong điểm thi của thí sinh Hòa Bình so với cả nước.

GS Tuấn cho rằng, so với phổ điểm toàn quốc, độ lệch chuẩn các môn Toán, Lý, Hóa của Hòa Bình khá nhiều, trong khi các môn Anh, Văn, Sử, Địa có độ lệch chuẩn không cao,

Bộ trưởng Giáo dục lập tổ kiểm tra bất thường về điểm thi tại Sơn La, Lạng Sơn Số lượng điểm 9 môn Toán, Lý ở Sơn La nhiều bất thường Cứ 50 thí sinh thì 1 em được nâng điểm: Gian lận thi cử chưa từng có Bí thư Triệu Tài Vinh: "Con gái tôi luôn ở trong top 10 của trường" Cùng với Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình có điểm xếp hạng điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018 ở nhóm cuối. Trong khi đó, điểm môn Toán, Lý, Hóa của Hòa Bình cũng cao bất thường so với mặt bằng chung cả nước và nhiều địa phương khác.


Môn Toán:


Hòa Bình có 27 thí sinh từ 9 trở lên chiếm 0,30% trong tổng số 8.903 thí sinh dự thi và vượt trội hơn nhiều địa phương khác.


So với TP.HCM số thí sinh dự thi môn Toán của Hòa Bình ít hơn 8,76 lần nhưng chỉ ít hơn TP.HCM 5 điểm 9.


Số điểm Toán lớn hơn 9 của Hòa Bình hơn 2,07 lần Nam Định; trong khi số thí sinh dự thi kém hơn 2,2 lần.

Tương tự, số thí sinh đạt 9 trở lên của Hòa Bình chỉ thua Nghệ An 1 em, trong khi số thí sinh ít hơn  3,5 lần.


Môn Hóa:


Trong tổng số 2.394 thí sinh dự thi môn Hóa ở Hòa Bình có 14 thí sinh đạt điểm trên 9 chiếm 0,58%.


Nếu so với TP.HCM, số thí sinh dự thi môn Hóa của Hòa Bình kém 20,9 lần, còn số thí sinh đạt điểm 9 kém 8,64 lần.

Tương quan điểm trên 9 môn Hóa của Hòa Bình cũng chênh lệch so với Nam Định. Nam Định có số thí sinh dự thi môn Hóa hơn Hòa Bình 4,28 lần nhưng số thí sinh đạt 9 trở lên chỉ hơn 2,78 lần.

Nếu so với Hà Nội, thí sinh dự thi môn Hóa của Hòa Bình ít hơn 13,2 lần; còn số thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên kém 9,85 lần.


Môn Vật lý

Môn Vật lý ở Hòa Bình có 21 điểm 9 trở lên, trong tổng số 2.400 thí sinh dự thi chiếm 0,88%.  So sánh với các địa phương khác như TP.HCM; Hà Nội; Nam Định; Nghệ An thì điểm 9 trở lên ở Hòa Bình vượt trội.

TP,HCM là địa phương có số thí sinh dự thi môn Vật lý nhiều nhất với 49.684 thí sinh và có 39 thí sinh điểm 9 trở lên. Số thí sinh dự thi môn Vật lý của TP.HCM  gấp Hòa Bình 20,7 lần; trong khi số thí sinh đạt điểm 9 trở lên gấp 1,85 lần.

So với Hà Nội, số thí sinh đạt điểm 9 của Hòa Bình chỉ kém 4,3 lần; còn số thí sinh dự thi kém tận 13 lần.

Điểm 9 trở lên môn Vật lý của Hòa Bình ít hơn Nam Định 3 thí sinh, ít hơn Nghệ An 2 thí sinh nhưng số thí sinh dự thi của Hòa Bình kém 4,24 lần so với Nam Định và 4,59 lần so với Nghệ an.

Trong khi đó so sánh tương quan giữa Nghệ An và Nam Định,  số thí sinh dự thi và số thi sinh đạt điểm từ 9 trở lên gần tương đương nhau.Theo phân tích GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Australia) cũng có sự khác biệt trong điểm thi của thí sinh Hòa Bình so với cả nước..

GS Tuấn cho rằng, so với phổ điểm toàn quốc, độ lệch chuẩn các môn Toán, Lý, Hóa của Hòa Bình khá nhiều, trong khi các môn Anh, Văn, Sử, Địa có độ lệch chuẩn không cao, điều đó cho thấy học sinh Hòa Bình học kém về Khoa học tự nhiên còn không tệ về Nhân văn xã hội (H1)

(H1- GS Tuấn cung cấp)

Tuy nhiên, phân bổ phổ điểm các môn Toán, Lý, Hóa của Hòa Bình lại khác so với cả nước. Phân bố điểm thi môn Toán, Lý, Hóa của Hòa Bình (màu vàng) lệch so với cả nước (màu xanh). Trong đó mức điểm cao của Hòa Bình đều nhô lên (H2). Điều này không xảy ra nhiều ở các môn Ngữ Văn, Sử, Địa, hay tiếng Anh (H.3).

(H2- GS Tuấn cung cấp)

(H3- GS Tuấn cung cấp)

Phân tích cụ thể hơn bằng bảng số liệu, GS Tuấn cho rằng, đối với môn Toán, số thí sinh điểm 8,8 đến 9,8 của Hòa Bình bất thường. "Nếu theo phân bố quốc gia, chúng ta kì vọng Hòa Bình có 8 thí sinh thôi, nhưng trong thực tế thì có đến 35 thí sinh, tức cao hơn 4,37 lần so với kì vọng.

Đói đối với môn Lý, điểm 9 trở lên của Hòa Bình cũng cao bất thường. Phân tích kì vọng cho thấy một lần nữa, số học sinh có điểm 9,0 trở lên là 21 em, trong khi đó theo kì vọng quốc gia thì chỉ có 3 thí sinh. Nói cách khác, số thí sinh có điểm Vật lí cao ở Hòa Bình chênh lệch gấp 7 lần so với phân bố quốc gia.

Tương tự ở môn Hóa, điểm 9 trở lên của Hòa Bình cũng cao bất thường vì theo kỳ vọng Hòa Bình chỉ có 7 thí sinh nhưng lại có tới 14 thí sinh đạt mức điểm này". - GS Tuấn cho hay.


Lê Huyền - Vũ Dung