Đại biểu Quốc hội đánh giá cao trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

16/11/2017 08:56:14

Phần lớn thời gian trong ngày chất vấn đầu tiên (16/11) được dành cho nội dung chất vấn và trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng với 44 đại biểu chất vấn và 7 đại biểu tranh luận. Phần trả lời của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận được sự đánh giá cao của đại biểu Quốc hội. Dưới đây là một số ý kiến được phóng viên Báo Hải quan ghi nhận tại hành lang Quốc hội hôm nay, ngay sau phần trả lời của Bộ trưởng.

Đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình): Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, trách nhiệm


Trong phiên chất vấn hôm nay, những câu hỏi chuyển đến Bộ trưởng Bộ Tài chính đều là những vấn đề nóng, được cử tri và nhân dân quan tâm. Tôi cho rằng Bộ trưởng đã trả lời tất cả các chất vấn một cách thẳng thắn, trách nhiệm và cầu thị.


Thông qua trả lời chất vấn, Bộ trưởng cũng đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng được yêu cầu của cử tri, và đại biểu cũng hài lòng.


Tôi ấn tượng nhất phần trả lời của Bộ trưởng về nợ công. Bộ trưởng đã nắm rất kỹ tình hình nợ công của đất nước, cũng như những bất cập dẫn đến nợ công tăng cao.


Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 07 về cơ cấu lại nợ công (năm 2016), trong đó vai trò của Bộ Tài chính rất lớn trong việc tham mưu cho Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết. Điều đó cho thấy Bộ Tài chính và bản thân Bộ trưởng đã nắm rất vững vấn đề nợ công. Nợ công cũng là vấn đề cử tri, nhân dân cả nước hết sức quan tâm.


Hôm nay, tại diễn đàn Quốc hội được truyền hình, phát thanh trực tiếp nên đã công khai để nhân dân cả nước theo dõi vấn đề nợ công của đất nước và giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới để cử tri yên lòng.


Với những tồn tại đã được chỉ ra và giải pháp khắc phục, Bộ trưởng cam kết nợ công sẽ được đảm bảo trong thời gian tới.


Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội): Bộ trưởng làm chủ vấn đề được chất vấn


4 vấn đề chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính tập trung vào kiểm soát thuế, chống thất thu thuế; cải cách hành chính, đặc biệt liên quan đến thực hiện Chính phủ điện tử, Cơ chế một cửa quốc gia ; chi ngân sách và nợ công; gian lận thương mại, chuyển giá. Đây là 4 vấn đề bao quát, nổi cộm của ngành T ài chính .


Tôi thấy ưu điểm rất lớn của B ộ trưởng là trả lời các vấn đề rất chi tiết, cung cấp đầy đủ thông tin, minh chứng cần phải giải đáp cho đại biểu. Điều đó chứng tỏ B ộ trưởng nắm rất chắc những vấn đề trong ngành của mình quản lý và làm chủ vấn đề. B ộ trưởng đã cung cấp cho đại biểu chi tiết thông tin , tuy một số câu còn hơi dài.


Liên quan đến phần chuyển giá , thì đây là nội dung đặt ra từ nhiều năm nay, và nó cũng không chỉ riêng với V iệt Nam mà với nhiều quốc gia trên thế giới đều gặp phải vấn đề này. ..


Đại biểu Trần Hoàng Ngân ( TP.HCM ): Bộ trưởng cung cấp đầy đủ thông tin


Bộ trưởng B ộ Tài chính là người đầu tiên trả lời chất vấn. Có rất nhiều vấn đề nóng đ ược các đại biểu quan tâm, đạc biệt là vấn đề về nợ công, an toàn nợ công ; cải cách hành chính, thuế, hải quan.


T ôi thấy r ằng , Bộ trưởng nắm rất chắc vấn đề các đại biểu chất vấn . T uy nhiên , để có thể trả lời một cách thẳng thắn, đi vào cụ thể từng câu hỏi của các đại biểu thì ng oài phần trả lời trực tiếp trên hội trường , B ộ trưởng phải có những văn bản trả lời cụ thể hơn.


T ôi th ấ y rất nhi ề u đại biểu quan tâm đến vấn đề cải cách hành chính, và chúng ta phải nhìn nhận rằng, trong vòng 2 năm qua C hính phủ đã thực hiện một C hính phủ minh bạch và kiến tạo, và tập trung ra rất nhiều N ghị quyết để cải cách hành chính, thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.


Tôi hài lòng với phần trả lời của Bộ trưởng B ộ Tài chính. V ới thời gian rất ngắn ở trên hội trường và nhiều câu hỏi rất khó , c ách trả lời của B ộ trưởng cũng cung cấp đầy đủ thông tin và chắc chắn sẽ có thêm phần trả lời bằng văn bản cho đại biểu đ ể có thể giải đáp và giải trình cho cử tri khi các đại biểu đi tiếp xúc cử tri tới đây.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình): Đại biểu dồn tất cả vấn đề "nóng" cho Bộ trưởng


Trong phiên chất vấn, có thể nói các đại biểu đã dồn tất cả các câu hỏi về những vấn đề mà cử tri quan tâm đối với lĩnh vực Tài chính, nhất là lĩnh vực về quản lý nợ công.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trả lời thẳng thắn các chất vấn của đại biểu như xử lý vấn để quản lý nợ công, quản lý đầu tư công; chống thất thu thuế... Nhưng ở một số câu hỏi phần trả lời chưa được gọn gàng lắm. Nếu một số câu hỏi này trả lời gọn lại thì Bộ trưởng đã có một phần trả lời chất vấn xuất sắc.


Tôi rất ấn tượng với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng, nhất là với phần nêu giải pháp rất rõ để xử lý vấn đề nợ thuế, và quản lý hiệu quả đầu tư công.


Đại biểu Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) : Bộ trưởng trả lời từng vấn đề cụ thể


B ộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trả lời đi vào từng vấn đề cụ thể mà đại biểu đã đặt đặt ra. Đối với nợ công, hiện là vấn đề bức xúc và quan trọng. Chúng ta đang tiệm cận mức trần nợ công cho phép và an toàn nợ công. Nhưng vấn đề đặt ra là Luật N gân sách mới đã nới rộng mức vay của các địa phương, cũng tác động đến vấn đề tăng nợ công . Vấn đề đặt ra là làm thế nào để B ộ Tài chính kiểm s oát được việc cho vay của các địa phương, kiểm soát được trả nợ của các địa phương để đảm bảo r ằ ng nợ công k hông tăng.


Nợ công là khoản đi vay, nếu chúng ta k hông xử lý được vấn đề thì chính việc kéo dài th ời gian giải ngân cũng làm tăng nợ công. Hiện nay trong cơ cấu nợ công cũng đã chuyển dần từ khoản vay dài hạn từ các n hà tài trợ nước ngoài sang các khoản vay ngắn hạn trọng nước. Như vậy, áp lực trả vay nợ công cũng rất lớn, khoảng cách giữa trần nợ công với mức nợ công hiện nay rất nhỏ, n ếu k hông giải quyết triệt để thì việc nợ công tiếp tục tăng.