Bộ Công an đề xuất bỏ nhiều thủ tục để tiết kiệm 300 tỷ mỗi năm

18/10/2018 03:31:43

Với việc đơn giản hoá thủ tục cấp đổi, tách sổ hộ khẩu, đăng ký thường trú... Bộ Công an ước tính bớt được hàng trăm tỷ đồng chi phí.

Ngày 17/10, Bộ Công an công bố Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp trong hai tháng.


Ngoài việc đưa ra phương án bỏ sổ hộ khẩu giấy thay bằng mã số định danh, Bộ còn đề xuất bãi hỏ hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú như tách hoặc cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu...

Dự thảo cũng đưa ra các giải pháp cho nội dung này. Cụ thể giải pháp một là giữ nguyên các quy định về thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý cư trú. Giải pháp hai là bãi bỏ một số thủ tục liên quan tới đăng ký, quản lý cư trú.

Gần 40 thủ tục ăn theo sổ hộ khẩu


Các thủ tục hành chính cần sổ hộ khẩu. Đồ hoạ: Tạ Lư - Bá Đô

Theo Bộ Công an, giải pháp thứ hai có nhiều tác động tích cực hơn như xóa bỏ cơ bản các thủ tục quan liêu, rườm rà, những công đoạn dễ bị lợi dụng để tham nhũng, sách nhiễu.

Việc này sẽ giúp minh bạch tất cả thủ tục hành chính trên cơ sở cập nhật thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong quan hệ giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với người dân.

Bộ Công an cũng tính toán phương án này sẽ tiết kiệm chi phí cho người dân tới 300 tỷ đồng mỗi năm.


Bỏ đăng ký thường trú

Bộ Công an cũng đưa ra giải pháp điều chỉnh quy định về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục đăng ký thường trú theo hướng phù hợp với thực tiễn.

Theo Bộ Công an, nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ hơn trong công tác quản lý đăng ký thường trú; góp phần tinh giản biên chế, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an và Công an địa phương trong quản lý nhà nước về đăng ký thường trú...

Đặc biệt, giải pháp này cũng giảm đáng kể giấy tờ, chi phí, thời gian cho người dân, bởi sẽ bỏ được các loại giấy như: bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình.

Bộ Công an cho hay, với mỗi giải pháp, Bộ có cân nhắc lợi ích và yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh...

"Các nội dung trong dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) theo giải pháp kiến nghị sẽ tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ, hoàn thiện hơn, hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức", dự thảo của Bộ Công an nêu.

Bộ Công an nói về sổ hộ khẩu Bộ Công an nói về việc bỏ sổ hộ khẩu.

Năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 112 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Trong đó nêu ra phương án bãi bỏ một số thủ tục đăng ký thường trú. Cụ thể, với nhóm thủ tục đăng ký thường trú tại cấp huyện, xã, nhà chức trách bỏ hình thức đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng quản lý qua mã số định danh cá nhân; bỏ giấy chuyển hộ khẩu; bỏ giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh với trẻ em đăng ký thường trú...