Bát Xát đạt nhiều thành tựu phát triển KTXH 2016

03/02/2017 05:49:09

Bằng sự đoàn kết thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của nhân dân, huyện Bát Xát, Lào Cai đã giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực KTXH, QP-AN, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đầu xuân mới Đinh Dậu, Đồng chí Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND huyện Bát Xát ( Lào Cai) đã có cuộc trò chuyện với phóng viên VietNamNet.


- Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết khái quát những thành tựu nổi bật của huyện trong năm 2016?

Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXII. Đây cũng là năm bước vào thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Các chương trình, kế hoạch năm 2016 đã được tập trung triển khai một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế xã hội huyện Bát Xát năm 2016 phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả, tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2015.

Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định đạt 14,8% tăng 0,68% so với cùng kỳ (Trong đó: Nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 5,4%; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng đạt 20,6%; Thương mại - dịch vụ - du lịch đạt 21,6%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 20,98% năm 2015 xuống còn 20,7% năm 2016; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng từ 59,04% năm 2015 lên 59,2% năm 2016; Thương mại - dịch vụ - du lịch tăng từ 19,98% năm 2015 lên 20,1% năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu/người/năm tăng 5,44% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 44.009 tấn, Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện hiện có: 543.862 con , năm 2016, các xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành 49 tiêu chí xây dựng NTM, nâng tổng số tiêu chí hoàn thành cả giai đoạn là 226 tiêu chí. Đến nay số xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới là 4 xã, bao gồm: Cốc San, Quang Kim, Bản Qua, Bản Vược. Công tác xây dựng thôn nông thôn mới luôn được huyện chỉ đạo thực hiện tốt, hết năm đã có 3 thôn hoàn thành xây dựng “Thôn kiểu mẫu” và 9 thôn hoàn thành “Thôn nông thôn mới”.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều mặt nổi trội; Công tác văn hóa thể thao, du lịch được quan tâm, có bước phát triển. Các chính sách về an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả; công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được chú trọng: Đã giải quyết việc làm mới cho 1.500 lao động góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7.505 hộ xuống còn 6.110 hộ, công tác dạy và học ngày càng nâng cao chất lượng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lực lượng Công an, Quân sự đã chủ động phối hợp với các ngành nắm chắc tình hình, chủ động trước mọi tình huống, bảo đảm giữ , vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ động ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh.


- Có thể khẳng định rằng những thành tựu trong phát triển KTXH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện trong năm qua là hết sức to lớn và khá toàn diện. Vậy theo Đ/c nguyên nhân nào đã làm nên những kết quả đó?

Để giành được những kết quả nổi bật trong năm 2016 trước hết là nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ngành cấp tỉnh, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự tập trung cao độ của trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, nhân dân.

Thứ hai, trên cơ sở những thời cơ, thuận lợi, cấp ủy, chính quyền huyện Bát Xát xác định được tiềm năng lợi thế để ban hành các cơ chế chính sách phù hợp, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển.

Thứ ba, người dân đã thực sự thay đổi nhận thức, luôn ủng hộ, đồng lòng cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.


- Trước xu thế phát triển chung của tỉnh của đất nước, Huyện Bát Xát có định hướng phát triển như thế nào trong năm tới?

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và ổn định kinh tế của huyện, gắn với việc cùng cả tỉnh thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng huyện Bát Xát trở thành huyện phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế các ngành nông lâm nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng hiệu quả của từng ngành kinh tế.

Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân và gắn với bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông , khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn trên địa bàn toàn huyện. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ngoài các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh, năm 2017 Bát Xát sẽ trú trọng đầu tư phát triển thương mại - du lịch - dịch vụ. Bát Xát có nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn chưa khai thác được nhiều, nhiều nét đặc sắc trong đời sống sinh hoạt, văn hoá của đồng bào đang được giữ gìn và phát huy, bên cạnh đó thiên nhiên cũng ban tặng cho Bát Xát nhiều cảnh đẹp hùng vĩ và vị trí địa lý rất thuận lợi để đón chào du khách gần xa.


- Xin cảm ơn đồng chí!


Đinh Hương (thực hiện)