Bài toán tiếng Anh về số tự nhiên dành cho học sinh lớp 5

17/08/2018 03:17:09

Ngoài việc tìm đáp án theo yêu cầu, bạn hãy thử trình bày lời giải bằng tiếng Anh một cách mạch lạc. 

Các cuộc thi Toán quốc tế đóng phí chủ yếu thi theo hình thức trắc nghiệm chọn đáp án hoặc viết đáp số. Trong khi đó các cuộc thi miễn phí dành cho đội tuyển quốc gia như Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO), Olympic Toán học trẻ quốc tế (X+IMC) hay Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương vòng 2 (APMOPS) đều có phần thi học sinh phải trình bày lời giải bằng tiếng Anh.


Với thí sinh, nếu muốn du học từ bậc phổ thông hay đại học, việc trình bày lời giải bằng tiếng Anh là yếu tố không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị. Chuyên mục “Học Toán tiếng Anh qua các kỳ thi quốc tế” của VnExpress là kênh giúp học sinh học tốt Toán tiếng Anh, đặc biệt là phần trình bày lời giải.

Dưới đây là một bài toán về số tự nhiên cho học sinh lớp 5 trong cuộc thi Toán quốc tế của Hong Kong năm 2005.

Ảnh: ThoughtCo


Topic 2: Natural numbers


Problem : The natural numbers from 1 to 60 are placed side by side in a row to make the number 1234567891011121314151617...57585960. What is the greatest number one can get by discarding any 100 digits from the number above?


Dịch đề : Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 60 nối tiếp nhau trên 1 hàng, nhận được số sau đây: 1234567891011121314151617...57585960. Từ số này hãy xóa đi 100 chữ số để nhận được số lớn nhất với vị trí thứ tự của các chữ số còn lại vẫn giữ nguyên.