Bài học đối với CEO mới: Tiến xa, tiến...

30/04/2018 02:11:30

Các chuyên gia Kurt Strovink, Thomas Meakin và Michael Birshan (thuộc Công ty McKinsey, Mỹ) đã phân tích động thái của hơn 600 giám đốc điều hành (CEO) trong vòng 2 năm đầu hoạt động để đánh giá ảnh hưởng của họ đối với công ty. Dưới đây là những bài học rút ra từ nghiên cứu này.


Không theo bầy đàn

Khi nắm quyền điều hành tại công ty hoạt động yếu kém, các CEO có thiên hướng đưa ra các biện pháp chiến lược, bởi họ cảm thấy bắt buộc phải tìm đường hướng mới nhằm cải thiện kết quả hoạt động.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy, các lãnh đạo mới đưa ra các chiến lược tương tự nhau, bất luận bối cảnh công ty như thế nào. Tất nhiên, kết quả cũng rất khác nhau giữa các công ty.

Bài học rút ra là, các CEO mới phải đánh giá điểm xuất phát của mình một cách thận trọng trước khi quyết định hành động. Không có hướng dẫn chuẩn mực nào cho mọi tình huống.


Khi bị rớt lại phía sau, phải vận dụng mọi khả năng

Khi nắm quyền điều hành tại công ty đang hoạt động yếu kém, dưới mức trung bình, CEO cần tạo sự cân bằng cho hoạt động của công ty bằng cách nỗ lực hết khả năng, làm thật nhanh để công ty có thể khắc phục được các điểm yếu, nếu không công ty rất dễ mất cơ hội phát triển.

Theo kết quả khảo sát, tính bình quân, CEO nắm quyền điều hành ở các công ty hoạt động yếu kém đem lại kết quả tốt hơn khi họ có những biện pháp mạnh mẽ hơn. Các CEO đưa ra 4 đòn bẩy chiến lược hoặc hơn trong 2 năm đầu điều hành thì công ty đạt mức tăng trưởng bình quân 3,6%, trong khi với những CEO không có giải pháp mạnh bạo thì công ty chỉ tăng trưởng 0,4%.

Bài học rút ra là, bạn cần tận dụng nhiều nguồn lực để có thể nắm bắt những cơ hội mới cho phát triển.


CEO thuê ngoài hoạt động hiệu quả hơn

Một trong những phát hiện thú vị nhất của khảo sát này là, tính chung, các CEO thuê ngoài đem lại kết quả tốt hơn so với CEO là người trong công ty.

Nguyên nhân được lý giải là CEO thuê ngoài có thiên hướng hành động mạnh mẽ hơn, có khả năng nắm bắt mục tiêu cao hơn và không bị ngáng trở bởi yếu tố lịch sử cá nhân và quan hệ đã có trong công ty.

Kết quả như vậy, song không nhất thiết công ty phải thuê CEO ngoài. Thực tế, cũng theo khảo sát này, trong số 20% CEO đứng đầu thì số lượng CEO xuất thân từ công ty nhiều hơn số CEO được thuê ngoài.