Bà Rịa – Vũng Tàu không thay đổi mức thu học phí trong năm học mới

20/07/2018 10:32:19

GD&TĐ - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản về mức thu học phí năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

Thứ Sáu, 20/7/2018 11:50


Theo đó, đồng ý theo đề xuất của Sở GD&ĐT là không tăng mức học phí đối với đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018-2019. Cụ thể, tiếp tục áp dụng mức thu học phí và các đối tượng bổ sung được miễn, giảm học phí và chi phí học tập được quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh.

Giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện.