9 phim Việt đổ bộ liên hoan phim tại Philippines

28/06/2016 04:56:04

Thứ Ba, 28/06/2016 16:54

LHP Quốc tế Hà Nội lần III

Trúng số sẽ được chiếu chương trình Tiêu điểm

Bộ phim Cuộc đời của Yến được BTC LHP chọn vào hạng mục quan trọng là Phim dự thi, cạnh tranh với các bộ phim quốc tế

Liên hoan lần thứ 9 “Phim Công chiếu Quốc tế lần đầu - Philippines 2016” gồm có 6 hạng mục: Phim dự thi; Điện ảnh Philippines hiện đại; Điện ảnh Đông Nam Á; Điện ảnh thế giới; Tiêu điểm điện ảnh quốc gia: Điện ảnh Việt Nam; Điện ảnh Nga.

Tiêu chí của hạng mục Phim dự thi là: Phim điện ảnh mới, lần đầu công chiếu tại một sự kiện điện ảnh quốc tế, Phim thể hiện sự đa dạng về bản sắc văn hóa, Phim phản ánh được sâu sắc những vấn đề về con người và xã hội.

Ngọc Diệp