Xếp hạng đại học châu Á 2017: Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì vị trí 139

17/10/2017 07:00:21

Tổ chức xếp hạng QS vừa công bố kết quả xếp hạng năm 2017 khu vực Châu Á. Lần đầu tiên, Đại học Công nghệ Nanyang soán ngôi quán quân của Đại học Quốc gia Singapore.

Đánh giá của các nhà khoa học: dựa trên dữ liệu khảo sát đối với trên 70 ngàn học giả trên thế giới. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ: đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học.

Đánh giá của nhà tuyển dụng: dựa trên dữ liệu khảo sát trên 30 ngàn nhà tuyển dụng trên thế giới. Tỷ lệ giảng viên quốc tế: Đánh giá khả năng thu hút giảng viên quốc tế đến làm việc.

Tỷ lệ sinh viên/giảng viên: đánh giá mức độ đảm bảo chất lượng đào tạo của trường đại học. Tỷ lệ sinh viên quốc tế: Đánh giá khả năng thu hút sinh viên quốc tế đến học tập.

Số trích dẫn/bài báo khoa học: đánh giá mức độ tác động và chất lượng NCKH của trường đại học dựa vào CSDL Scopus. Tỷ lệ sinh viên đi trao đổi: Sinh viên đi trao đổi học tập tối thiểu 01 học kỳ ở nước ngoài.

Số bài báo/giảng viên: đánh giá năng suất công bố của trường đại học, dựa trên phân tích CSDL Scopus. Tỷ lệ sinh viên đến trao đổi: Tỷ lệ sinh viên nước ngoài đến học tập và trao đổi tín chỉ.