Xây dựng Đại học Huế thành trung tâm đào tạo, khoa học - công nghệ có uy tín trong khu vực

05/03/2017 01:24:34

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của ĐH Huế, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, ĐH Huế cần phấn đấu trở thành một đại học có thứ hạng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của miền Trung.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Huế.

Đại học Huế đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Đại học Huế được xếp hạng 350 các trường đại học hàng đầu Châu Á và đứng thứ 4 trong các trường đại học Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Huế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ gửi lời chúc mừng tới các thế hệ giảng viên, sinh viên Đại học Huế, Bộ trưởng cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đại học Huế trên chặng đường 60 năm qua, đặc biệt từ khi trở thành đại học vùng.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Từ khi thành lập Đại học vùng, Đại học Huế đã có những bước tiến vững chắc về quy mô và chất lượng đào tạo nhờ sự phối hợp, liên thông và sử dụng thế mạnh của các trường đại học thành viên.

Những năm gần đây, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, Đại học Huế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác, nhất là trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ.

Với truyền thống và lợi thế của một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Huế đã đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực miền Trung, Tây nguyên”.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Đánh giá cao các chính sách, giải pháp thiết thực nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trình độ cao đến công tác, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Huế, Bộ trưởng cho rằng, với đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật đông đảo, với trang thiết bị ngày càng hiện đại, Đại học Huế được coi là một trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và giao lưu khoa học lớn ở miền Trung, là chỗ dựa vững chắc, là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu vực và cả nước.

Trước xu hướng hội nhập quốc tế, trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra, trước những thời cơ và thách thức đang đặt ra đối với giáo dục đại học nói chung và Đại học Huế nói riêng, Bộ trưởng lưu ý, Đại học Huế cần tập trung tăng cường kỷ cương, đổi mới quản trị đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Rà soát, quy hoạch lại các ngành và chuyên ngành đào tạo cho phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng của các trường thành viên, các khoa trực thuộc cũng như để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để giải quyết tốt hơn các nhu cầu thực tiễn đặt ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời qua đó nâng cao chất lượng đào tạo.


“Đại học Huế cần tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trình độ cao. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, xây dựng Đại học Huế thành trung tâm đào tạo, khoa học - công nghệ có uy tín trong nước và khu vực” - Bộ trưởng nêu rõ.