Walmart được trao bằng sáng chế cho Hệ thống quản lý tiêu thụ năng lượng sử dụng tiền mật mã

18/06/2018 07:00:44

Walmart được trao bằng sáng chế cho Hệ thống quản lý tiêu thụ năng lượng sử dụng tiền mật mã

Hãng bán lẻ khổng lồ Walmart của Mỹ đã giành được bằng sáng chế cho việc phát triển lưới điện sử dụng bitcoin (BTC) hoặc đồng tiền kỹ thuật số khác để thanh toán, theo đơn đăng ký sáng chế được xuất bản công bố vào ngày 14 tháng 6 bởi Cơ quan Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO).

Hệ thống này được thiết kế để giúp các công ty quản lý tốt hơn mức tiêu thụ năng lượng và điều chỉnh nhu cầu về lưới điện bằng cách sử dụng sổ cái kế toán giao dịch phân tán công khai. Walmart lần đầu nộp bằng sáng chế vào tháng 12 năm 2017.

Bằng sáng chế cho biết rằng cả hai đối tượng bao gồm hộ gia đình và các tổ chức lớn có thể sử dụng một mạng lưới dựa trên blockchain các thiết bị tiêu thụ năng lượng. Sau đó, họ có thể gán cho mỗi thiết bị một số tiền cụ thể là Bitcoin hoặc bất kỳ tiền mật mã được chấp nhận nào khác, những đồng tiền có thể được sử dụng để mua năng lượng từ một nhà cung cấp điện. Tài liệu này giải thích thêm:

“Mỗi đơn vị tiền mật mã có thể đại diện cho một đơn vị hoặc một phần của một đơn vị năng lượng. Ví dụ, nếu 1 đơn vị tiền mật mã được thiết lập tương đương với 1 kWh, mô-đun giao diện nhà cung cấp 131 có thể nhận được tổng số tiền mật mã giới hạn là 800 cho một tháng để chi tiêu vào việc mua 800 kWh điện”.

Hồ sơ mô tả rằng các thiết bị trên mạng có thể chia sẻ tiền giữa các thiết bị khác nếu một thiết bị vượt quá sự phân bổ tiền mật mã, để đảm bảo nó tiếp tục hoạt động trong thời hạn thanh toán. Hệ thống dựa trên blockchain cũng sẽ cho biết thiết bị nào tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với các thiết bị khác.

Dựa trên cùng một nguyên tắc, các mạng có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu chúng tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Khối lượng còn lại có thể được phân phối với các mạng khác hoặc có thể được lập trình để bán tiền mật mã dư thừa hoặc giữ nó cho những lần thanh toán tiếp theo.

Bằng sáng chế cho biết rằng "việc sử dụng tiền mật mã có thể được hoạt động độc lập với hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm, chẳng hạn như ngân hàng trung ương, hệ thống quản lý trung tâm hoặc cơ quan trung ương do nhà cung cấp năng lượng điều hành".

Walmart đã áp dụng cho các bằng sáng chế khác nhau để tích hợp công nghệ blockchain vào vòng đời chuỗi cung ứng, như một dịch vụ mà có thể ghi lại giao dịch mua hàng của khách hàng trong sổ cái blockchain, cho phép khách hàng bán lại các mặt hàng trên nền tảng bán hàng bằng cách sử dụng hồ sơ mua hàng. Bằng sáng chế “Gói thông minh” của Walmart sử dụng công cụ dựa trên blockchain để theo dõi nội dung gói, điều kiện môi trường, vị trí và các chi tiết khác. Công ty cũng nhận được các nhà cung cấp để đưa thực phẩm vào một blockchain, mà nó nói sẽ làm giảm chất thải, cũng như cải thiện quản lý ô nhiễm và minh bạch.