Vua nào của triều Mạc từng sử dụng cây đại đao nặng hơn 30kg?

13/02/2018 01:23:53

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nhà Mạc dù tồn tại trong khoảng thời gian không dài nhưng đã có những đóng góp nhất định trên một số lĩnh vực, được hậu thế ghi nhận.

Câu 1: Triều Mạc bắt đầu bằng vị vua nào sau đây?


A. A. Mạc Đăng Dung

Đáp án chính xác là Mạc Đăng Dung.

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, triều Mạc tồn tại từ năm 1527 đến năm 1677. Vua mở đầu cho cơ nghiệp của nhà Mạc chính là Mạc Đăng Dung (1483-1541), xuất thân là dân đánh cá ở Cổ Trai – Hải Phòng, về sau trở thành đại thần của nhà Hậu Lê, nắm quyền bính trong tay, Mạc Đăng Dung đã phế truất vua Lê, giành lấy ngôi báu về cho nhà Mạc vào năm 1527.


B. B. Mạc Đăng Doanh


C. C. Mạc Thoan

Câu 2. Sinh thời, Mạc Thái Tổ là vị vua nổi tiếng giỏi...


A. A. Văn thơ


B. B. Âm nhạc


C. C. Võ nghệ

Đáp án chính xác là võ nghệ.

Trước khi trở thành võ quan của triều Lê, Mạc Đăng Dung là một thanh niên khỏe mạnh, giỏi võ nghệ. Dưới triều vua Lê Uy Mục, triều đình có tổ chức tuyển chọn Đô lực sĩ (Võ trạng nguyên), Mạc Đăng Dung đi thi và đỗ đầu. Sau đỗ đạt, từ một võ quan cấp thấp, nhờ tài thao lược và mưu trí, Mạc Đăng Dung đã vươn tới tột bậc quyền lực vào năm 1527 được thăng tới chức Thái sư, tước An Hưng vương dưới thời vua Lê Cung Hoành.

Câu 3. Sinh thời, Mạc Đăng Dung sử dụng cây đao tên gì?


A. A. Lôi Long Đao


B. B. Định Nam Đao

Đáp án chính xác là Định Nam Đao.

Sinh thời, vua Mạc Đăng Dung sử dụng cây Định Nam Đao. Theo chẩn đoán của các nhà sử học, ban đầu cây đao nặng tới hơn 30kg. Hiện nay, cây đao đã được tìm thấy, đưa về cất giữ ở khu tưởng niệm vương triều Mạc ở Hải Phòng. Dù đã bị hoen ghỉ đi nhiều nhưng hiện vẫn còn nặng hơn 20kg. Đây là một trong hai cây đao mà một đấng quân vương châu Á từng sử dụng vẫn còn được lưu giữ bên cạnh cây đao của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn của nhà Tống.


C. C. Huỳnh Long Đao

Câu 4. Sau khi bị chúa Trịnh đánh bại, nhà Mạc chạy về trú ẩn ở vùng đất nào?


A. A. Yên Bái


B. B. Lạng Sơn


C. C. Cao Bằng

Đáp án chính xác là Cao Bằng.

Năm 1529, võ tướng triều Lê là Nguyễn Kim trốn sang Ai Lao tập hợp lực lượng, đến năm 1533 quay về chống lại nhà Mạc. Sau khi Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm thay thế, chiến tranh Trịnh Mạc bắt đầu và kéo dài hàng chục năm. Đến năm 1592, nhà Mạc buộc phải bỏ Thăng Long, chạy về Hải Dương. Tiếp tục bị truy đuổi, tàn dư họ Mạc chạy về Cao Bằng định đô ở đây cho đến năm 1677, những tàn dư cuối cùng mới bị đánh đổ.

Câu 5. Vua nào của nhà Mạc sét đánh không chết, nhưng sau bị giết bêu đầu ở chợ?


A. A. Mạc Đăng Doanh


B. B. Mạc Kính Điển


C. C. Mạc Mậu Hợp

Đáp án chính xác là Mạc Mậu Hợp.

Mạc Mậu Hợp là vị vua thứ 5 của triều Mạc, lên ngôi khi mới 2 tuổi. Sử sách chép rằng, Mạc Mậu Hợp sét đánh không chết. Đến năm 1592 thua trận, phải bỏ kinh thành chạy về Hải Dương, cạo đầu làm sư, ẩn ở chùa Mô Khuê nhưng vẫn bị quân Trịnh bắt được, đem chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, rồi đem đóng đinh vào 2 con mắt, bêu ra ngoài chợ 5 ngày. Mạc Mậu Hợp ở ngôi vua trong 29 năm, nhưng sống thọ chỉ 30 tuổi.


Tiểu Uyên