Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

27/09/2016 03:55:58

Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) cao trong cả nước, tuy nhiên hiện nay toàn tỉnh mới giải ngân được hơn 60% kế hoạch vốn năm 2016, trong khi đó, thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 3 tháng. Điều này đang đặt ra nhiều thách thức với các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc trong hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đã đề ra.

Theo báo cáo của KBNN tỉnh, đến ngày 31/8/2016 đơn vị đã giải ngân vốn đầu tư XDCB từ ngân sách địa phương đạt gần 2.192 tỷ đồng, bằng 64,69% kế hoạch vốn năm 2016. Trong đó, ngân sách tỉnh hơn 1.327 tỷ đồng, bằng 55,5% kế hoạch; ngân sách huyện hơn 570 tỷ đồng và ngân sách xã gần 295 tỷ đồng. Nếu tính cả nguồn ngân sách Trung ương thì toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 2.236 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt gần 62%.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay chưa cao là do năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch vốn theo Luật Đầu tư công, có nhiều vướng mắc trong triển khai thủ tục đầu tư và thanh toán. Kế hoạch vốn năm 2016 được phép giải ngân cho các dự án có quyết định phê duyệt đến ngày 31/3/2016 nên nhiều dự án sau khi được phê duyệt hiện mới đang tiến hành các quy trình tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ dự án làm thủ tục giải ngân...

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, ông Nguyễn Văn Trí - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư được giao kế hoạch trong năm 2016, đề xuất điều chỉnh các dự án không có khả năng thực hiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm. Tập trung làm tốt công tác GPMB, quản lý khai thác khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để tồn vốn đầu tư XDCB. Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho nhà đầu tư, DN; chủ động hoàn tất các thủ tục, xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017...

Văn Nhất