Vẫn cho nhập thuốc thành phẩm chứa chất tạo nạc trong chăn nuôi

28/03/2016 08:23:46

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng là các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol theo các đơn hàng đã được Cục Quản lý Dược cấp phép NK. Theo đó, trường hợp hàng hóa NK là các thuốc thành phẩm chứa các hoạt chất trên thì không bị tạm dừng NK.


Hiện nhiều cơ sở chăn nuôi sử dụng chất tạo nạc khiến thịt có thể gây ảnh hưởng xấu tới người tiêu dùng.

Cụ thể, hàng hóa NK là các thuốc thành phẩm chứa các hoạt chất trên thì không bị tạm dừng NK nếu đáp ứng các quy định hiện hành gồm: Luật Dược năm 2005; Quyết định 151/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc NK thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam; Thông tư 47/2010/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động XK, NK thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Trước đó, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có văn bản  số 21590/QLD-KD gửi Tổng cục Hải quan, trong đó ghi rõ tạm dừng nhập khẩu các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol cho đến khi có thông báo mới. Được biết đây là các nguyên liệu sản xuất thuốc đang bị sử dụng sai mục đích trong chăn nuôi (để tạo nạc).

Các công ty phải thực hiện đầy đủ cung cấp thông tin liên quan đến 2 nguyên liệu trên khi các cơ quan chức năng yêu cầu.


N.Linh