Tuyết Lan hôn chú rể trong tiệc cưới

19/08/2018 12:26:31

Đôi uyên ương thể hiện tình cảm trong sự cổ vũ của quan khách tại tiệc tối 18/8, ở TP HCM.

<img class="displayAfterResize" alt="Tuyết Lan hôn chú rể trong tiệc cưới" data-reference-id="25789927" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/08/18/tuyet-lan-1534608671_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Mẹ cô dâu (phải) dắt con gái lên sân khấu làm lễ. &amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Mẹ cô dâu (phải) dắt con gái lên sân khấu làm lễ.

<img class="displayAfterResize" alt="Tuyết Lan hôn chú rể trong tiệc cưới" data-reference-id="25789928" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/08/18/tuyet-lan-1-1534608672_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Đôi uyên ương nắm chặt tay nhau khi nghe những lời chia sẻ, chúc phúc từ họ hàng hai bên. &amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Đôi uyên ương nắm chặt tay nhau khi nghe những lời chia sẻ, chúc phúc từ họ hàng hai bên.

<img class="displayAfterResize" alt="Tuyết Lan hôn chú rể trong tiệc cưới" data-reference-id="25789929" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/08/18/tuyet-lan-2-1534608672_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Cả hai hôn nhau trong sự cổ vũ của mọi người.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Cả hai hôn nhau trong sự cổ vũ của mọi người.

<img class="displayAfterResize" alt="Tuyết Lan hôn chú rể trong tiệc cưới" data-reference-id="25789930" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/08/18/tuyet-lan-3-1534608673_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Cô dâu, chú rể thực hiện các nghi lễ truyền thống. &amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Cô dâu, chú rể thực hiện các nghi lễ truyền thống.

<img class="displayAfterResize" alt="Tuyết Lan hôn chú rể trong tiệc cưới" data-reference-id="25789931" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/08/18/tuyet-lan-4-1534608673_600x0.jpg" class="left" data-component-caption=""/>

<img class="displayAfterResize" alt="Tuyết Lan hôn chú rể trong tiệc cưới" data-reference-id="25789932" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/08/18/tuyet-lan-7-1534608674_680x0.jpg" class="left" data-component-caption=""/>

<img class="displayAfterResize" alt="Tuyết Lan hôn chú rể trong tiệc cưới" data-reference-id="25789933" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/08/18/tuyet-lan-8-1534608674_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Chồng Tuyết Lan là Phan Tâm, sinh năm 1981 - hơn cô chín tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính. Hai người yêu nhau được ba năm mới tiến tới hôn nhân. Cả hai từ Mỹ về Việt Nam từ nửa tháng trước để chuẩn bị cho đám cưới.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Chồng Tuyết Lan là Phan Tâm, sinh năm 1981 - hơn cô chín tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính. Hai người yêu nhau được ba năm mới tiến tới hôn nhân. Cả hai từ Mỹ về Việt Nam từ nửa tháng trước để chuẩn bị cho đám cưới.