Trung Quốc: Đầu tượng Phật lộ ra từ thân cây 1.000 tuổi

02/10/2017 07:07:10

Bức tượng Phật đang thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng.