Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 11/07

11/07/2018 12:49:39

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

.adslot_W1z { display:inline-block; width: 336px; height: 280px; } @media (max-device-width:970px) { .adslot_W1z { display: none; } }

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 11/07

.adslot_BTF { display:inline-block; width: 336px; height: 280px; } @media (min-device-width:970px) { .adslot_BTF { width: 640px; height: 180px; } }