Thử tài tư duy với bài hình học lớp 8

03/05/2017 08:29:36

Bài toán liên quan đến những hình cơ bản như hình vuông và hình tròn nằm trong đề thi đánh giá năng lực tư duy Toán dành cho học sinh lớp 7-8. Bạn hãy đưa ra đáp án trong thời gian nhanh nhất có thể.

Thứ tư, 3/5/2017 | 08:26 GMT+7

Thử tài tư duy với bài hình học lớp 8

Cho hình vuông ABCD cạnh 10 cm. Dùng compa vẽ 2 cung tròn bán kính BA và CD. Hai cung tròn này giao nhau tại M như hình vẽ.   Hỏi diện tích phần màu xám trên hình vẽ bằng bao nhiêu? (pi = 3,14) Thanh Tâm