Thu nội địa tăng trưởng khá trong 5 tháng đầu năm

03/06/2015 04:14:40

-  Mặc dù, nguồn thu từ nội địa trong tháng 5 phát sinh thấp hơn so với tháng 4 trước đó, nhưng tính chung trong cả 5 năm đầu năm, số thu đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách đã đảm bảo nguồn cho các nhiệm vụ chi trong dự toán.

5  tháng thu ngân sách đạt 41,8% dự toán

Theo Bộ Tài chính, thu NSNN tháng 5 ước đạt 61,5 nghìn tỷ đồng; tính chung 5 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 380,76 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu nội địa tháng 5 ước đạt 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69% mức thực hiện tháng trước (tương đương giảm khoảng 19 nghìn tỷ đồng), chủ yếu do các khoản thuế TNDN và thuế TNCN phát sinh quý I-2015 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 4 theo chế độ quy định, sang tháng 5 phát sinh thấp.

Nếu so sánh với số thu nội địa tháng 4 ước đạt 79,35 nghìn tỷ đồng, với nhiều khoản thu trực tiếp từ sản xuất - kinh doanh tiến độ thu tương đối đồng đều và khả quan, thì số thu nội địa tháng 5 phát sinh thấp hơn.

Tuy nhiên, lũy kế thu nội địa 5 tháng ước đạt 283,19 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% dự toán, tăng 16,3% so cùng kỳ năm 2014 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,7%), thì số thu 5 tháng đầu năm đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, giảm 34% so cùng kỳ năm 2014.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 21 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng ước đạt 66 nghìn tỷ đồng, bằng 37,7% dự toán, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2014.

Về chi NSNN, theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 5 ước 90,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 455,6 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán, tăng 8,9% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Chi đầu tư phát triển luỹ kế chi 5 tháng đạt 72,98 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán; Chi trả nợ và viện trợ luỹ kế chi 5 tháng đạt 64,87 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Bội chi NSNN tháng 5 ước 29,17 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 5 tháng ước 74,8 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ bằng 33,1% dự toán năm.

Đảm bảo cân đối ngân sách

Theo Bộ Tài chính, mặc dù nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện NSNN. Do vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, cần hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao.

Trong tháng 6, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, tăng cường giải pháp chống chuyển giá, hạn chế nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản phải nộp NSNN.

Đối với công tác quản lý giá, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cả thị trường; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường, không để xảy ra đột biến về giá của các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu, như: xăng, dầu, điện, than, sữa...

Tính  đến  ngày 31-5-2015, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 8 phiên đấu thầu trái phiếu, tổng số huy động đạt 3.408 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 5 năm là 71 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm là 3.337 tỷ đồng, bằng 22,5% so với tháng 4-2015 (13.523,4 tỷ đồng) và bằng 13,7% so với cùng kỳ năm 2014 (22.203,1 tỷ đồng). Lãi suất TPCP có xu hướng tăng.

Lũy kế huy động vốn đến thời điểm 31-5-2015 là 72,9 nghìn tỷ đồng (trong đó kỳ hạn 5 năm chiếm 57,91%, kỳ hạn 10 năm chiếm 15,32% (kỳ hạn 15 năm chiếm 26,77%), đạt 29,17% kế hoạch cả năm. Kỳ hạn vay trung bình năm 2015 đến thời điểm 29-5-2015 là 8,44 năm.