Thân người khó được: Con người và động vật luân hồi qua lại

15/06/2018 06:17:34

Rất nhiều người cho rằng giữa con người và động vật không có quan hệ gì. Tuy nhiên, những bằng chứng sống về hiện tượng luân hồi giữa người và động vật khiến người ta không thể không suy ngẫm.