Tăng cường vai trò kiểm tra, kiểm soát trong quản lý chất lượng công trình

13/02/2018 12:17:21

(Xây dựng) – Đó là chia sẻ của ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình với phóng viên Báo Xây dựng về kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong năm 2018.

Trong năm 2018, Cục tiếp tục tập trung công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, xây dựng pháp luật và hành lang kỹ thuật liên quan đến đánh giá an toàn chịu lực công trình xây dựng; rà soát danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình và ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn...

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ thể trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình. Chủ động nắm bắt thông tin về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương. Xây dựng mới, rà soát, hoàn thiện các quy trình kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn thiết kế, lắp dựng, thử tải, tháo dỡ, vận chuyển giàn giáo. Xây dựng phần mềm quản lý các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quản lý các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động....

Ngoài ra, Cục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Hội đồng thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý chất lượng các công trình do Bộ làm chủ đầu tư; thực hiện các dự án, đề án, đề tài khoa học công nghệ, dự án sự nghiệp kinh tế trong lĩnh vực quản lý chất lượng...