Sư đoàn 324 diễn tập thực binh bắn đạn thật khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017

12/08/2017 07:20:38

Sáng 11/8, tại xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai; Sư đoàn 324, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, các đơn vị Lữ đoàn Tăng 206, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương tham gia diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn với đề mục “Tiểu đoàn BB được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường biển” gắn với diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017.

Sau khi có Chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu, Sư đoàn 324 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc; tích cực chủ động, làm tốt mọi công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, vũ khí,  bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu địa hình, xây dựng phương án diễn tập vòng tổng hợp và phương án diễn tập bắn đạn thật chặt chẽ, khoa học. Xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập theo đúng quy định và quy cách tham mưu, tổ chức thông qua các cấp phê duyệt chặt chẽ. Làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, bồi dưỡng cho các đơn vị về nguyên tắc chiến thuật, công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu các hình thức; công tác tham mưu tác chiến, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; tiến hành huấn luyện bổ sung một số nội dung bảo đảm cho diễn tập. Hiệp đồng với cấp uỷ, chính quyền địa phương mượn địa bàn, xây dựng thao trường bắn đạn theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất hậu cần, vũ khí cho nhiệm vụ diễn tập.

Các đại biểu đang tham quan, chỉ đạo đơn vị thực binh bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017, tại xã Quỳnh Lâp - TX Hoàng Mai.

Súng máy ĐKZ 82 vừa nhả đạn tiêu diệt mục tiêu của địch.

Xe tăng của Lữ đoàn 206 (Quân khu 4) tham gia diễn tập tiêu diệt mục tiêu.

Các đồng chí đạo diễn đang đưa đội hình diễn tập đánh chiếm đội hình địch.

Đồng chí Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Quân khu 4 tặng quà của BTL Quân khu cho Sư đoàn 324 tham gia diễn tập khu vực phòng thủ.

Lê Tường Hiếu – Hà Hữu Tân