Sinh ra để làm xiếc nhưng bố mẹ lại bắt làm "xe ôm"

12/02/2018 12:11:26

Đây là khi sinh ra là để làm diễn viên xiếc nhưng bố mẹ lại bắt bạn phải làm nghề "xe ôm".