Phim hoạt hình Larva: Cú bay quyết định

21/08/2017 05:47:37

Thất vọng vì Sâu đỏ cướp mất trò chơi của mình mà Sâu vàng tung “cú bay quyết định“.