Ông Trần Đại Quang chính thức được giới thiệu làm Chủ tịch nước

25/07/2016 11:05:06

  Sáng nay 25.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Theo đó, ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá 13, được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, việc bầu Chủ tịch nước sẽ diễn ra vào phiên làm việc chiều 25.7 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tuyên thệ sau khi kết quả được công bố vào chiều cùng ngày.

Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12.10.1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Quá trình công tác như sau:

- Từ tháng 7.1972 – tháng 10.1975: Học viên trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương và trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Từ tháng 10.1975 – tháng 6.1987: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau tách thành Cục Bảo vệ chính trị II, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Từ tháng 6.1987 – tháng 6.1990: Trưởng phòng Tham mưu và Trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Từ tháng 6.1990 – tháng 9.1996: Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Từ tháng 9.1996 – tháng 10.2000: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục An ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an.

- Từ tháng 10.2000 – tháng 4.2006: Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng (2003); được phong học hàm Phó giáo sư (2003).

- Từ tháng 4.2006 – tháng 1.2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Trung tướng (2007); được phong học hàm Giáo sư (2009).

- Từ tháng 1.2011 – tháng 8.2011: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

- Từ tháng 8.2011 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI, XII), Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; được phong cấp bậc hàm Thượng tướng (2011), Đại tướng (2012); Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

- Ngày 2.4.2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII được bầu làm Chủ tịch nước.


Trí Lâm