Ông Trần Bắc Hà thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại BIDV

07/09/2016 08:48:13

Ông Trần Bắc Hà thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại BIDV


Ông Trần Bắc Hà. Ảnh: VTC

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã ký Quyết định số 1662/QĐ-NHNN về việc thôi làm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, kể từ ngày 1/9/2016, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, thôi làm Người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại BIDV để nghỉ hưu.


Trên cơ sở quyết định của Ngân hàng Nhà nước, ngày 01/9/2016 BIDV có công văn số 2651/BIDV-TKHĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội công bố thông tin nhân sự Hội đồng quản trị BIDV. Theo đó, ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/9/2016.

Hội đồng quản trị  BIDV bầu ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị  phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị BIDV kể từ ngày 01/9/2016. Ông Trần Anh Tuấn thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị  BIDV kể từ ngày 01/9/2016.