Ông Trần Anh Tuấn thay ông Trần Bắc Hà làm Chủ tịch BIDV

02/09/2016 10:13:18

Ông Trần Anh Tuấn thay ông Trần Bắc Hà làm Chủ tịch BIDV

Ông Tuấn sẽ thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV thay cho ông Trần Bắc Hà.

Ông Trần Anh Tuấn sinh năm 1958 và làm việc tại BIDV từ năm 1981 tại các vị trí: Giám đốc Chi nhánh BIDV tại Gia Lai - Kon Tum, Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Từ tháng 1/2008-4/2012, ông Tuấn đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc BIDV.

Từ năm 2012, ông Tuấn đảm nhận vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV.