Những tuyên ngôn "luôn đúng" của thầy cô

20/11/2017 09:25:35

Huấn luyện được đám “nhất quỷ nhì ma“, thầy cô đúng là “đại sư phụ“ rồi.