Những trường hợp bỏng da do ốp điện thoại

21/04/2018 04:22:24

Hầu hết các tai nạn do ốp điện thoại có chứa chất lỏng độc hại khiến da bị bỏng hoặc gây dị ứng.