Những thói quen xấu “giết chết” ô tô của bạn

09/12/2016 08:11:10

Có nhiều thói quen tưởng như "vô hại" lại đang âm thầm "giết chết" chiếc ô tô của bạn như để cạn nhiên liệu, rồ ga, chở nặng...  


Không sử dụng phanh tay


Thường xuyên để bình nhiên liệu cạn


Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D)


Rồ ga khi động cơ còn chưa ấm


Đạp hết ga khi không cần thiết


Tì tay lên cần số


Lạm dụng chân côn


Chở quá nhiều đồ nặng


Rà phanh khi xuống dốc


Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo


Coi nhẹ bảo dưỡng định kỳ


Không thắt dây an toàn


Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái


Theo Vov

Không sử dụng phanh tay Thường xuyên để bình nhiên liệu cạn Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D) Rồ ga khi động cơ còn chưa ấm Đạp hết ga khi không cần thiết Tì tay lên cần số Lạm dụng chân côn Chở quá nhiều đồ nặng Rà phanh khi xuống dốc Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo Coi nhẹ bảo dưỡng định kỳ Không thắt dây an toàn Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái

Không sử dụng phanh tay Thường xuyên để bình nhiên liệu cạn Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D) Rồ ga khi động cơ còn chưa ấm Đạp hết ga khi không cần thiết Tì tay lên cần số Lạm dụng chân côn Chở quá nhiều đồ nặng Rà phanh khi xuống dốc Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo Coi nhẹ bảo dưỡng định kỳ Không thắt dây an toàn Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái

Không sử dụng phanh tay Thường xuyên để bình nhiên liệu cạn Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D) Rồ ga khi động cơ còn chưa ấm Đạp hết ga khi không cần thiết Tì tay lên cần số Lạm dụng chân côn Chở quá nhiều đồ nặng Rà phanh khi xuống dốc Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo Coi nhẹ bảo dưỡng định kỳ Không thắt dây an toàn Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái

Không sử dụng phanh tay Thường xuyên để bình nhiên liệu cạn Đột ngột chuyển từ số lùi (R) sang số tiến (D) Rồ ga khi động cơ còn chưa ấm Đạp hết ga khi không cần thiết Tì tay lên cần số Lạm dụng chân côn Chở quá nhiều đồ nặng Rà phanh khi xuống dốc Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo Coi nhẹ bảo dưỡng định kỳ Không thắt dây an toàn Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái