Những pha "thốn" không biết trốn vào đâu của chị em

11/07/2018 12:38:17

Cũng chỉ vì cái tính thích nghịch dại của mình mà chị em rơi vào những trường hợp "thốn" không biết trốn vào đâu.