Những "nỗi khổ" không dám thổ lộ cùng ai của người béo

16/01/2018 08:37:18

Đâu ai biết rằng người béo cũng có những nỗi khổ mà không dám thổ lộ cùng ai.