Những ‘cỗ máy chiến tranh’ một thời theo Phát xít Đức gieo rắc chết chóc

13/06/2016 04:47:17

Nếu Phát xít Đức không bị đánh bại thì những vũ khí đáng sợ từng một thời được mệnh danh là ‘cỗ máy chiến tranh’ này sẽ còn cướp đi vô số sinh mạng.

Phan Huyền 13:48 13/06/2016

Fritz X được coi là tổ tiên của các loại bom thông minh ngày nay. Dự án bí mật của Phát xít Đức tạo ra bom dẫn đường bằng sóng radio, cho phép tấn công những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt như tàu chiến và tuần dương hạm hạng nặng của quân đồng minh.