Nhà tù thiên đường ở Na Uy: Quản ngục chơi điện tử cùng phạm nhân

14/01/2018 07:26:32

Nhà tù Halden, Na Uy được xem là nhà tù nhân đạo nhất thế giới. Tại đây phạm nhân được học nghề, các kỹ năng mềm, tham gia hoạt động thể thao cùng nhân viên an ninh.