Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc

27/04/2018 12:52:23

Nữ diễn viên cùng nhiều sao Việt hội ngộ trong sự kiện ở TP HCM tối 25/4.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540671" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/NhaPhuong-3-1524710160_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Đến sự kiện, Nhã Phương chọn đầm công chúa của Lê Thanh Hòa. Thiết kế mang dáng dấp cổ điển với kiểu cổ cao, thắt eo, chân váy xòe bồng.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Đến sự kiện, Nhã Phương chọn đầm công chúa của Lê Thanh Hòa. Thiết kế mang dáng dấp cổ điển với kiểu cổ cao, thắt eo, chân váy xòe bồng.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540672" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/tu-anh-1-1524710186_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Tú Anh thay hai bộ váy trong sự kiện. Váy voan dài của Minh Công giúp Á hậu Việt Nam 2012 tôn chiều cao.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Tú Anh thay hai bộ váy trong sự kiện. Váy voan dài của Minh Công giúp Á hậu Việt Nam 2012 tôn chiều cao.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540673" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/TuAnh-3-1524710161_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Ở bộ cánh thứ hai, cô kết hợp ví Saint Laurent với đầm trễ vai của Lê Thanh Hòa.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Ở bộ cánh thứ hai, cô kết hợp ví Saint Laurent với đầm trễ vai của Lê Thanh Hòa.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540674" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/DiepLamAnh-2-1524710156_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Ca sĩ Diệp Lâm Anh.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Ca sĩ Diệp Lâm Anh.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540675" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/DieuNgoc-2-1524710182_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Hoa khôi Diệu Ngọc.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Hoa khôi Diệu Ngọc.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540676" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/THieuBaoTram-2-1524710184_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Ca sĩ Thiều Bảo Trâm.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540677" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/ThuyDuong-2-1524710160_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Người mẫu Thùy Dương.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Người mẫu Thùy Dương.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540678" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/MyDuyen-2-1524710159_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Người mẫu Mỹ Duyên.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Người mẫu Mỹ Duyên.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540679" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/Isaac-2-1524710158_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Ca sĩ Isaac.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Ca sĩ Isaac.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540680" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/AliHoangDuong-2-1524710180_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Ca sĩ Ali Hoàng Dương.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Ca sĩ Ali Hoàng Dương.

<img class="displayAfterResize" alt="Nhã Phương diện đầm công chúa dự tiệc" data-reference-id="25540681" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/04/26/TrungQuan-2-1524710185_600x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Trung Quân Idol.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Trung Quân Idol.