Nhã Phương bật khóc khi nhận Cánh Diều Vàng

16/04/2018 01:32:49

Diễn viên chia sẻ giải thưởng là "phao cứu sinh" với cô trong thời điểm cuộc sống gặp nhiều khó khăn.